Projecten plannen met AI

Welkom in de toekomst. Binnen één minuut een

ingevulde project planning klaar voor gebruik.


 

Hoe de AI-assist te gebruiken:

(deze video is op dit moment alleen nog in het Engels beschikbaar)

Een bericht van de
ontwikkelaars zelf:

U voert een korte beschrijving van je project in en Tom's Planner stuurt binnen een minuut een kant-en-klaar projectplan terug. Het lijkt net magie toch? Vraagt u zich af hoe we dit doen? We leggen het graag uit.

Het grootste deel van het werk wordt gedaan door ChatGPT. Voor degenen die het nog niet kennen, ChatGPT is een kunstmatige intelligentie gebouwd door openAI. U kunt met ChatGPT chatten op dezelfde manier als u via WhatsApp met iemand chat. U kunt de AI bijna alles vragen wat u wilt en het zal een zo goed mogelijk antwoord proberen te geven.

Dit vraag-en-antwoord principe is wat we achter de schermen van deze integratie gebruiken. We stellen ChatGPT vragen over uw project en gebruiken de antwoorden om een planning voor u te maken.

Om te beginnen vragen we u een beschrijving van uw project in te voeren en deze beschrijving gebruiken we om de AI de volgende vraag te stellen: "Er is een project met de volgende beschrijving: {vul hier de projectbeschrijving in}. Verdeel het in zeven fasen en geef ons de naam van elke fase."

Nadat we de namen van de zeven hoofdfasen hebben gekregen, vragen we voor elke fase: "Er is een project met de volgende beschrijving: {vul hier de projectbeschrijving in}. Het is opgedeeld in de volgende fasen '{vul hier de lijst met namen van de fasen in}. Splits de fase '{vul hier de naam van een fase in}' op in acht activiteiten."

En voila, we hebben een onderverdeling van het project in zeven fasen met elk acht activiteiten.

De enige vraag die overblijft is: "Er is een project met de volgende beschrijving: {vul hier de projectbeschrijving in}. Het is opgedeeld in de volgende fasen '{vul hier de lijst met fasenamen in}. Maak een schatting van de begin- en einddatum van elke fase."

En dat is het. Na het stellen van deze vragen hebben we genoeg informatie om een project planning voor u te maken. Zo eenvoudig is het. Natuurlijk zijn er op de achtergrond nog veel meer details te verwerken, maar dit is hoe het in grote lijnen werkt.

Meestal is het werken met AI's, zoals ChatGPT, een beetje een iteratief proces. Als u bijvoorbeeld een tekst schrijft, vraagt u de AI meestal eerst een paar verschillende versies te maken en dan vraagt u de AI de tekst in stappen verder te verbeteren. Bij een projectplanning blijkt het net zo te werken.

Daarom hebben we een paar extra functies aan Tom's Planner toegevoegd waarmee u hetzelfde kunt doen in Tom's Planner.

U kunt:

  • een nieuwe projectfase maken door een bestaande activiteit op te splitsen in acht nieuwe activiteiten. Zo kunt u sommige onderdelen van uw project verder uitdiepen.
  • de AI vragen nog meer activiteiten aan een groep toe te voegen. Dit is handig als u zich afvraagt of er nog iets ontbreekt of dat u nog iets vergeten bent.
  • de activiteiten in een projectfase aanpassen door de AI extra instructies te geven. U kunt de AI bijvoorbeeld vragen de activiteiten actiegerichter te maken, of misschien wilt u dat ze bepaalde details beter weergeven die de AI eerder in het proces misschien over het hoofd heeft gezien.
  • zelf een nieuwe fase aan het project toevoegen en de AI vragen die te vullen met activiteiten. Zo kunt u uw projectplan verder uitbreiden en naar uw hand zetten.


Bij het aanmaken van een nieuwe planning kunt u ook nog een aantal instellingen aanpassen om het project plan nog verder aan te passen aan uw wensen:

  • Aantal project fasen
  • Aantal activitieten per fase
  • Start datum
  • De duur in dagen, weken of maanden
  • De taal

Probeer het voor zelf eens uit. We zijn heel erg benieuwd wat u er mee gaat doen.